Tuesday 30 December 2008

Spasimo Hrvatsku Brodogradnju

SPASIMO HRVATSKU BRODOGRADNJU


U Hrvata brodogradnja je nazočna 13 stoljeća. Hrvatska je pomorska zemlja, Hrvati su živjeli od pamtivijeka na moru, pri moru i od mora. Brodovi i ljudi, more i pomorci obilježili su cijelu našu povijest. Prvi hrvatski kralj Tomislav, koji je ujedinio Posavsku i Primorsku Hrvatsku, mogao je, prema zapisu cara Konstantina Porfirogeneta, podići vojsku od sto tisuća pješaka i šezdeset tisuća konjanika, što je vjerojatno bila vojska cijeloga naroda, a uz to opremiti i osamdeset velikih i sto malih lađa. Naši brodovi, naša lađe, ratne i trgovačke, velike i male, branile su našu obali, prenosili dobra svijetom, naši su neustrašivi kapetani plovili sa svojim lađama svim morima svijeta. Držali su se načela Navigare necesse est, vivere non est!

U temeljima naše mornarice je umijeće našeg čovjeka da izgradi brod, mali i veliki, drveni i željezni, na vesla, na jedra, na paru i na svaki drugi pogon. Naša je brodogradnja bila treća na svijetu. Naši su briljantni brodograđevni inženjeri izlazili sa našeg Fakulteta brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, naši kapetani dolazili iz pomorskih akademija - nautika, Dubrovnika i Rijeke, naši mornari sa naših otoka i priobalja, s Orebića i Kostrene, o čemu su i pjesme pjevale. Naše su brodove gradili na Korčuli i Trogiru, u Splitu, Puli i Rijeci, na našim velikim modernim brodogradilištima.

Brodogradnja je način života, ili kako je pjesnik rekao:

"Tu gdje huče morski vali vodili su borbe preci
da bi sutra svojoj djeci u amanet more dali!"

Za brodogradnju je vezano više od sto tisuća ljudi.

U pitanju su ljudski životi, njihova egzistencija, njihova ljudska i društvena opstojnost.Hrvatska se ne smije odreći svoje brodogradnje, kao što se ne smije odreći ni svoje prošlosti niti svoje budućnosti. Ako nam danas uzmu gradnju brodova sutra će nam htjeti uzeti vođenje države. Ako nismo u stanju zadržati za sebe našu brodogradnju ne treba nam ni Europa koja nam to hoće odnijeti.

Pomažući naše brodograditelje, naše škverane, pomažemo Hrvatsku.Pozivamo naše ljude, ovdje i u tuđini, da dignu svoj glas protiv maloumlja onih koji rade protiv dobra ove naše Hrvatske, srljanjem u Europsku uniju pod svaku cijenu. Najprije su izručili naše generale, koji su oslobodili Hrvatsku, sada donose zakone kojima je Hrvatska zemlja izručena na prodaju strancima.

Zaboravljaju A.G. Matoša koje je prije sto godina poručivao seljaku:
"Ne prodaj zemlje, a ako moraš, iz nevolje, nikad ne prodaj zemlje strancu!"

Sabor je ovih dana u brzom postupku zakon kojim se uvodi oduzimanje zemlje za apsurdnu za nas neprimjerenu gradnju golf igrališta! A sada prihvaćaju naputak iz Europe da nam se uništi i proda za jednu kunu naša časna visokovrijedna gospodarska grana - naša brodogradnja.

Pozdravljamo inicijativu Hrvata iz Toronta, koji su na inicijativu humanitarnog povijesnog Malteškog reda Ontaria i u Domovinskom ratu i poslije toliko učinili za Hrvatsku, posljednjih su godina radili na projektu OČISTIMO HRVATSKU OD MINA, da se i sada ZA SPAS HRVATSKE BRODOGRADNJE pokrene akciju za pokretanje NARODNOG ZAJMA ZA SPAS HRVATSKE BRODOGRADNJE.

To je hvalevrijedna, još jedna domoljubna akcija koju treba podržati.

Dr. Zvonimir Šeparović
predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva

U Zagrebu, na Dan nevine dječice, AD 2008.
- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: