Wednesday, 3 September 2008

Hrvatski pjesnici u dijaspori

Hrvatski pjesnici u dijaspori i članovi KLD «REŠETARI»
Naš znak IDV .
Vaš znak
Broj : 1/200- Rešetari, 14.srpnja 2008..

“REŠETARAČKI SUSRET PJESNIKA“ Rešetari objavljuje Natječaj za XII Zbornik pjesama hrvatskih pjesnika koji žive u dijaspori i članova Književne sekcije «2 9 2 « KLD ”Rešetari” iz Rešetara.

Svaki pjesnik može sudjelovati sa tri pjesama. Pjesme trebaju biti pisane standardnim hrvatskim književnim jezikom ili dijalektom hrvatskog jezika kojim se govori u kraju gdje živi pjesnik. Pisati na kompjuteru i dostaviti na e-mail adresu (floppy ili CD) ili pisaćim strojem na papiru A 3 formata (jedna pjesma jedna stranica)

Broj objavljenih pjesama u zbirci isključivo ovisi o kvaliteti dostavljenih pjesama. Radovi koji svojom kvalitetom ne zadovolje postavljeni kriterij neće biti objavljeni. Neobjavljeni radovi neće biti vraćeni. Uz pjesme svaki autor treba poslati svoj kratki životopis - do šest rečenica (datum rođenja, adresa stanovanja, stručna sprema i posao koji sada radi, gdje i kada su do sada objavljeni radovi ).

Svoje radove slati na adresu: KLD “REŠETARI”
Vladimira Nazora 30
35 403 REŠETARI
HRVATSKA

Najkasnije do: 1. siječnja (januara) 2009.
Predstavljanje knjige i «XII. Rešetarački susret pjesnika» 26. (subota) rujna (septembra) 2009.

Pokrovitelji Zbornika pjesama su Hrvatska matica iseljenika Zagreb i Brodsko-posavska županija Slavonski Brod, a supokrovitelj Poglavarstvo općine Rešetari.

Izdavač : KLD “Rešetari” Rešetari.

Urednik Zbornika pjesama: Ivan De Villa.

Izbor radova izvršit će:
mr. Ivan Slišurić, prof., književnik, Nova Gradiška
mr. Stipan Blažetin, prof. književnik, Pečuh
prof. Đuro Vidmarević, književnik, Zagreb

Naslovnica: Ivica Antolčić, akad. slikar, Zagreb

Ujedno koristim prigodu da vas zamolim da ovo pismo proslijedite i Hrvatskim kulturno umjetničkim društvima u dijaspori, prijateljima Hrvatske i hrvatskog jezika s kojima imate uspješnu suradnju, a koji stvaraju na hrvatskom jeziku (standardnom hrvatskom jeziku ili njihovu dijalektu).
U očekivanju vaših radova, te dobre i uspješne suradnje u realizaciji kulturno umjetničkih programa srdačno vas pozdravljamo.

“Rešetarački susret pjesnika”

Ivan De Villa
Faks broj: 00 385 35 333 111
Telefon: ++ 385 (0) 98 16 75 765
E-mail:
ivan.de-villa@sb.tcom.hr

____________________________________
Studia Croatica
- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law - Odvjetnica

http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: