Wednesday 22 March 2017

Deklaracija o Nazivu i položaja Hrvatskog Književnog jezika i emigracija

Deklaracija o Nazivu i položaja Hrvatskog Književnog jezika i emigracija

Svi znamo koliko je važan vlastiti narodni jezik za bilo koji narod. Tako je i za Hrvatski narod.
Godine 1967. grupa najvažnijih Hrvatskih kulturnih institucija objavila je Deklaraciju o Nazivu i položaju Hrvatskog Književnog jezika.
Deklaraciju je potpisalo 18 hrvatskih kulturnih institucija poput Matice Hrvatske, Društva Književnika Hrvatske, Hrvatskog Centra PEN-a i Hrvatskog Filološkog Društva.
Izvan Hrvatske, Hrvatska državnotvorna emigracija prepoznala je važnost Deklaracije. Reargirala je brzo i s radošću.
Tako je da Hrvatska Revija, čiji je urednik bio profesor Vinko Nikolić obvavlja Deklaraciju na Hrvatskom, Njemačkom i Francuskom jeziku.
Napomenimo da Hrvatska Revija se izdala u Buenos Aires od 1951. do 1965. a godine 1965. se preselila u Pariz, a kasnije u Barcelonu i u Minhen.
Nakon Deklaracije, iste 1967. godine objavila se Deklaracija na Engleskom u Journal of Croatian Studies (koji se izdaje od 1960. u New Yorku) i na španjolskom u Studiji Croatici, revija koja se izdaje od iste 1960. godine u Buenos Aires.
Uz Deklaraciju, Hrvatska Revija objavila je i jedan Apel hrvatskih književnika i pisaca u emigraciji potpisan od 20 književnika koji su živili u raznim zemljama, a potpisan je 30 (tridestog) travnja 1967.
Uz Deklaraciju i Apel, sva tri časopisa su objavilai razne članke u vezi s hrvatskim jezikom.
Tako Vinko Nikolic piše članak pod naslovom: “Od Bašćanske ploće do zagrebačke Deklaracije (1076-1967)“, a Krsto Spalatin pisao je: “Borba za Hrvatski književni jezik”.(Hrvatska Revija, godina XVII, 1-2, Munchen, Kolovoz 1967).
Na stranicama Studije Croatice, Ivo Bogdan objavio je članak: “Hrvati u obrani narodnog jezika”, a Zdravko Sančević: “Hrvatski jezik”.
Na kraju, sjetimo se da na stranicama Journal of Croatian Studies, Krsto Spalatin je pisao na engleskom o istim temama, a osim Deklaracije, izdavač Journala, The Croatian Academy of America objavila je svoju Izjavu (Statement) gdje potpuno podržava Deklaraciju potpisanu u Hrvatskoj (Journal of Croatian Studies, VII-VIII, 1966-67).

Magistar Joza Vrljičak, glavni uredni, Studia Croatica


Ver también / See also / Gledaj isto:

The 1967 Declaration and related texts, in 5 languages (16 texts)

Croatian

Matica iseljenika i Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika - Ivan Čizmić

Deklaracija o Nazivu i položaja Hrvatskog Književnog jezika i emigracija – Joza Vrljicak

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (1967) - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Apel hrvatskih književnika i pisaca u emigraciji – Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Od Baščanske ploče do zagrebačke Deklaracije (1076-1967) – Vinko Nikolić - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967
http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2017/04/od-bascanske-ploce-do-zagrebacke_6.html

Borba za hrvatski književni jezik (1967) – Krsto Spalatin - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


Spanish

Los croatas en defensa de su idioma nacional - Ivo Bogdan, Buenos Aires - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27

La declaración sobre la denominación y la situación actual del idioma literario croata - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27

Proyecto de resolución de un grupo de escritores servios - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27

La lengua croata - Zdravko Sancevic, Caracas, Venezuela - Studia Croatica, Año VIII, Buenos Aires, 1967, N° 24-27


German

Deklaration über die Bezeichnung und Stellung der kroatischen Schriftsprache - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967

Appell kroatischer Schriftsteller im Exil - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


French

Declaration sur l'appellation de la langue littéraire croate et sur sa situation dans les circonstances actuelles (1967) - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967

Appel des écrivains croates en exil (1967) - Hrvatska Revija, godina XVII, svezak 1-2 (65-66), München, Kolovoz 1967


English

Serbo-Croatian or Serbian and Croatian? Considerations on the Croatian Declaration and Serbian Proposal of March 1967 – Includes the Declaration Concerning the Name and the Position of the Croatian Literary Language - Christopher Spalatin - Journal of Croatian Studies, VII-VIII, 1966-1967, Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc., New York

Statement of the Croatian Academy of America Regarding the Zagreb Language Declaration (1967) - Journal of Croatian Studies, VII-VIII, 1966-1967, Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc., New YorkNo comments: