Monday 15 September 2014

056 - Geneza i modifikacije ideje o hrvatskom miru

056 - Geneza i modifikacije ideje o hrvatskom miru

Wollfy Krašić
(Filozofski fakultet, Zagreb)

(Abstrakt)

Ovaj rad upotpunjuje i dijelom ispravlja prilično jednostavnu sliku koju hrvatska javnost ima o ideji hrvatskoga mira, odnosno pomirenja. Znatnim je dijelom za nepoznavanje ovoga pitanja odgovoran i odnos hrvatske historiografije prema problematici hrvatske političke emigracije, koju je domovina uglavnom tretirala kao i cjelokupnu emigraciju – često s nezanimanjem.

Zamisao o pomirenju nekadašnjih hrvatskih partizana i ustaša, pa onda i o suradnji hrvatskih nacionalista i hrvatskih komunista na stvaranju neovisne hrvatske države, bila je iznimna koncepcija koja se pojavila među hrvatskim političkim emigrantima nakon Drugoga svjetskog rata.

Najviše je došla do izražaja tijekom hrvatskoga reformnog pokreta, što pokazuje da emigracija nije bila odsječena grana hrvatskoga naroda negó njegov integralni dio koji je, baš kao i domovina, na različite načine percipirao promjene od 1966. do 1971. godine.

Rad se temelji na potpuno novim izvorima, poput kolekcije pisama istaknutih članova emigrantske organizacije Hrvatski narodni otpor ili pak dosjea njezina vođe Vjekoslava Luburića nastalog djelovanjem jugoslavenskih tajnih službi. Autor je obavio i nekoliko opširnih razgovora s još uvijek živućim sudionicima tih gibanja te detaljno pregledao relevantni emigrantski tisak.

Jedna od glavnih namjera rada jest prikazati kompleksnost geneze spomenute ideje te njezine modifikacije kroz vrijeme, koje su ovisile o njezinim konstruktorima i promotorima, ali i situaciji u Jugoslaviji i trenutačnom stanju na svjetskoj političkoj sceni.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: