Thursday, 28 August 2014

032 - Dijaspora: Stanje i problemi. Kratki pogled iz Amerike

032 - Dijaspora: Stanje i problemi. Kratki pogled iz Amerike

Fra Jozo Grbeš
(Hrvatski franjevci Amerike i Kanade, Sjedinjene Američke Države)

(Abstrakt)

Iz perspektive američkoga Hrvata, franjevca, autor u izlaganju opisuje odnos samostalne hrvatske države i nositelja njezine vlasti prema hrvatskoj dijaspori, detektira probleme odnosa i nudi moguća rješenja. Autor raspoznaje i analizira tri razdoblja razvoja hrvatske dijaspore, koja imaju bitno različite procese i sadržaj rada: vrijeme prije uspostave hrvatske države, vrijeme rata i poraća te vrijeme nakon 2000. godine. Prijedlozi za rješenje lošeg odnosa hrvatske države prema dijaspori su sljedeći: odnose dignuti na državnu razinu, osnovati ministarstvo dijaspore, napraviti projekte za mlade koji žele provesti ljeto u domovini, organizirati edukacijske susrete, osnovati školske programe za dijasporu radi učenja jezika, kulture i povijesti i dr.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: