Monday, 25 August 2014

017 - Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća

017 - Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća
Ivan Skerlecz

Ivan Bulić
(Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb)

(Abstrakt)

Činjenica je da su politički projekti započeti prvih godina 20. Stoljeća dobili potvrdu u promjeni državnopravnoga položaja Hrvatske 1918. godine. U tako zahtjevnom procesu određeno značenje imalo je iseljeništvo iz Hrvatske, i hrvatsko i srpsko. Arhivska građa upućuje i na iznimnu izloženost hrvatskoga iseljeništva propaganda koju je poticala službena Srbija. O tome svjedoči osobita angažiranost znanstvenika i počasnoga konzula Kraljevine Srbije u New Yorku Mihajla Pupina. Na visoku razinu organizacije i zauzetosti za kontroliranje Hrvatske upućuju i novčane transakcije iz Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatsku, tj. novčane uplate na račun Srpske banke u Zagrebu te daljnja distribucija iznosa po Hrvatskoj. Njihova se djela očituju i u poticanju na izvođenje atentata.

Hrvatski iseljenik Stjepan Dojčić podlegao je takvu pritisku.

Zanimljivi su i komentari iseljeničkoga tiska u vezi sa Sarajevskim atentatom. Iz rečenog je razvidno da je u odnosu prema njihovim ciljevima između Monarhije i Hrvatske znak jednakosti, a atentat i rat doživjeli su kao konačni obračun i s jednima i s drugima.

Cilj je bio srušiti Monarhiju i proširiti se na Hrvatsku. Namjera je ovoga rada znanstveno utemeljenom metodologijom analizirati mnogostruki utjecaj iseljeništva prvih godina 20. stoljeća, poglavito njihove aktivnosti u kontekstu prevođenja Hrvatske iz srednjoeuropskoga civilizacijskog kruga u balkanski geopolitički kontekst.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: