Thursday, 21 August 2014

018 - Aktivni model rada s osobama treće dobi

018 - Aktivni model rada s osobama treće dobi

Franci Buljat
(Australian Croatian Community Services Inc., Australija)

(Abstrakt)
Australsko-hrvatske društvene usluge (AHDU) dobrotvorna je društvena organizacija koja hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj zajednici u Victoriji (Australija) već 30 godina pruža čitav niz kulturno i jezično prilagođenih programa i usluga. Sve su usluge povjerljive i poštuju privatnost, prava i dostojanstvo svakog pojedinog klijenta.

Civilni iseljenički sektor postoji u Australiji preko 40 godina, a u izlaganju će se prikazati njegove osobitosti (specifičnosti iseljeničkoga programa usluga za osobe treće dobi; specifičnost AHDU-a kao nositelja usluga; politika australskoga društva (u čijim je temeljima briga za osobe treće dobi); LIVING LONGER LIVING BETTER – karakteristike australske skrbi za starije građane – Živjeti duže, živjeti bolje).

Iznijet će se mogućnosti i izazovi razvoja socijalnih usluga u strateškom planiranju suradnje australsko-hrvatskih organizacija (aktivne prezentacije, kongresi, seminari; razmjena stručnjaka kroz volonterski rad, studenata, volontera; razmjena literature, zakonskih regulativa i smjernica, razmjena znanja; razmjena strukovne građe, dokumentacije i sl.; razmjena prospekata i brošura).


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: