Friday, 8 August 2014

012 - Dušobrižništvo među Hrvatskim Iseljenicima na Zapadu Sjedinjenih Američkih Država - Mate Bižaca

012 - Dušobrižništvo među Hrvatskim Iseljenicima na Zapadu Sjedinjenih Američkih Država

Mate Bižaca (Hrvatska inozemna pastva, Sjedinjene Američke Države)

(Abstrakt)

Opseg iseljeničke problematike obuhvaćen ovim predavanjem širi je od onoga što se dade zaključiti iz predloženog naslova. Zato raščlamba naslova zahtijeva dodatno objašnjenje. Ponajprije, pojam “dušobrižništvo”, uz duhovnu brigu, odnosi se i na sve druge pastoralno-kulturne aktivnosti među hrvatskim iseljenicima.

Nadalje, i sam pojam “hrvatski iseljenici” veoma je slojevit zbog pitanja njihova identiteta i lokaliteta, ali i zbog generacijske strukture.

I napokon, meritum predavanja geografski je ograničen na golem prostor između država Kalifornije i Teksasa.

Nakon uvodnih objašnjenja prelazim na glavni korpus predavanja, koji je podijeljen na tri dijela. Prvi dio obuhvaća genezu i povijesni pregled iseljavanja Hrvata na zapad Amerike. Uz tri velika iseljenička vala tijekom 20. stoljeća, posebna je pozornost posvećena iseljavanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine tijekom i nakon Domovinskoga rata. Drugi dio bavi se odgovorom Crkve u domovini na spomenutu višeslojnu problematiku useljavanja od Pacifika do Meksičkoga zaljeva. Svaka od hrvatskih župa, misija i filijala bit će obrađena s crkveno-pravnoga i pastoralnoga gledišta. U trećem ću dijelu zacrtati smjernice za budućnost hrvatske pastve na zapadu Sjedinjenih Američkih Država, s posebnim osvrtom na integracijske procese i eklezijalnu prilagodbu lokalnim crkvenim strukturama.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.No comments: