Wednesday, 6 August 2014

008 - Integrativna uloga i djelovanje hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu - Fra Josip Bebić

008 - Integrativna uloga i djelovanje hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu


Fra Josip Bebić (Ured HBK i BK BIH za hrvatsku inozemnu pastvu, Zagreb)

(Abstrakt)
Autor će se u izlaganju osvrnuti na povijesni prikaz djelovanja hrvatske Katoličke crkve među hrvatskim iseljenicima diljem svijeta.

Osim borbe da se sačuvaju katolička vjera, narodni običaji i tradicija s kojom su došli u iseljeništvo, hrvatski su katolički svećenici uz pomoć časnih sestara nastojali svojim djelovanjem očuvati hrvatski jezik, kulturu i povijest svojega naroda. U tim nastojanjima očuvanja hrvatskoga nacionalnog identiteta dušobrižnici su bili suočeni s mnogim teškoćama i zaprekama: početno nepoznavanje jezika, kulture i običaja u novim sredinama, pomanjkanje materijalnih sredstava i prostora u kojima su se mogle služiti mise i održavati vjeronauk, ali i šikaniranje komunističkih vlasti preko njihovih diplomata u slobodnom demokratskom svijetu…

Na kraju će autor nastojati dati prikaz aktualnoga stanja i problematiku hrvatske inozemne pastve nakon uspostave slobodne, demokratske i suverene Republike Hrvatske te način na koji pripremiti vjernike za opstanak hrvatskih katoličkih misija u budućnosti.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: