Saturday, 23 August 2014

025 - Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitošću hrvatskoga korpusa

025 - Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitošću hrvatskoga korpusa

Šimun Šito Ćorić
(Švicarska)

(Abstrakt)
Da bismo se kao javni pojedinci i ustanove, kao narod i dvije naše države mogli pravilno postaviti prema fenomenu 3-4 milijuna Hrvata i njihovih potomaka diljem svijeta, nužno je što svestranije uočavanje i aktivno uvažavanje aktualnoga stanja hrvatskoga izvandomovinstva.

Upravo se u prvom dijelu ovoga priloga nastoji doprinijeti toj nezaobilaznoj javnoj potrebi našega naroda s ove i one strane granice.

Kad se nakon toga ovdje naznačuju potrebe hrvatskoga izvandomovinstva u interesu zdrave cjelovitosti svekolikoga hrvatskog korpusa, onda se u prvom redu nastoji tematizirati i odgovarati na pitanja što je nužno činiti domovini, prije svega njezinim državnim i javnim institucijama: a) da Hrvati i njihovi potomci izvan domovine sačuvaju i više njeguju vrijednosti nacionalne baštine svojih korijena, b) da njima bolje obogaćuju zemlje i narode u kojima žive diljem svijeta te c) da budu prema svojim najboljim mogućnostima zdravo i učinkovito povezani s hrvatskom domovinom i međusobno po svijetu, a za nedvojbene interese cjelovitoga hrvatskog korpusa i njegove dostojne prisutnosti u svjetskom mozaiku ovoga globalnog svijeta.

Na kraju ostaje i neizbježno pitanje: tko je sve u našem narodu za što odgovoran i što je čiji posao na ovom polju?


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: