Sunday, 24 August 2014

029 - Aktivnosti Zaklade Hrvatskih Studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti povezanih s Hrvatskom i Hrvatima (1984. – 2014.)

029 - Aktivnosti Zaklade Hrvatskih Studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti povezanih s Hrvatskom i Hrvatima (1984. – 2014.)

Danijel Džino
(Macquarie University, Australija)

(Abstrakt)

Zaklada hrvatskih studija utemeljena je u kolovozu 1984. pod nazivom Hrvatska znanstvena naklada. Svrha je Zaklade prije svega osiguravati sredstva za održavanje i djelatnosti Centra hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie. Zaklada se također bavi promicanjem studija hrvatskoga jezika, književnosti, povijesti i kulture u Australiji, obrazovanjem budućih učitelja, predavača, prevoditelja i drugih struka kojima je neophodan hrvatski jezik. Uz to omogućuje kontinuitet istraživačke djelatnosti i izdavanje redovite znanstvene publikacije Croatian Studies Review te priređivanje konferencija, seminara i predavanja koja doprinose boljem (u) poznavanju i razumijevanju Hrvata, hrvatskoga jezika i hrvatske povijesti i kulture.

Referat će se fokusirati na aktivnosti Zaklade koje se bave potporom znanstvenim aktivnostima – posebice nakladničkom djelatnošću te znanstvenim projektima i ostalim aktivnostima vezanim za promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske kulture u Australiji.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: