Saturday, 19 November 2016

06 Branka Bezic Filipovic - Jedan za Sve, Svi za Jednoga - 6 - Izgradnja doma na Lovretu

Branka Bezic Filipovic - Jedan za Sve, Svi za Jednoga
Povodom 130 godina Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Split
Kazalo:
IZGRADNJA DOMA NA LOVRETU    

     Poslije Prvog svjetskog rata počelo se razmišljati o vlastitom prostoru za djelovanje Društva koje je do sada bilo, dobrotom vlasnika, u gostima u kući Brajnović. Taj prostor više nije zadovoljavao potrebe Društva ni grada koji je u to vrijeme imao oko trideset šest tisuća stanovnika, što je skoro dva i pol puta više nego u vrijeme kada je Društvo bilo osnovano.
     Od 1927. godine u Novom dobu počeli su izlaziti članci na tu temu. Na Glavnoj skupštini Društva 30. ožujka 1927. godine donesena je definitivna odluka o gradnji novog doma. Nije se željelo graditi nešto što bi predstavljalo privremeno rješenje, već se planirala moderna zgrada koja bi imala nekoliko katova. Za to je bio potreban novac pa se izradio i financijski plan.
     Društvo je do tada prikupilo nešto sredstava, privremeno se planiralo posegnuti u vlastiti umirovljenički fond koji je tada iznosio sto šezdeset tisuća dinara, a računalo se i na sto tisuća dinara koje je još trebalo prikupiti s raznih strana. Sve to zajedno nije bilo dovoljno pa je Društvu bio osiguran kredit. Da bi se taj kredit mogao otplatiti, razmišljalo se o gradnji jednog kata više te potkrovlja sa stanovima za iznajmljivanje. Od najma bi se plaćala rata kredita.[1]
     Vatrogasno društvo apeliralo je na građane da pomognu koliko god mogu, čak se planiralo ići od vrata do vrata. I sami vatrogasci dali su svoje priloge od čega se skupila lijepa svota. Oni koji nisu mogli dati novac odrekli su se honorara budućih dežurstava.
     Općina je obećala dati teren za gradnju  negdje u centru grada, a o lokaciji se trebalo odlučiti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
     Prema projektu zgrada doma trebala je biti dvadeset pet do trideset metara široka i dvanaest metara duboka. Prizemlje je bilo s velikim vratima da mogu proći i najveće sprave i bilo je predviđeno za opremu. Na prvom je katu trebao biti smještaj za vatrogasnu stražu koja je trebala početi djelovati odmah nakon otvorenja doma. Tu bi bile spavaonice, kupaonica i sve što je potrebno za održavanje higijene vatrogasaca. Na drugom katu trebali su biti uredi za upravu i smještaj opreme. Treći je kat još bio upitan, a bio je predviđen za gradnju stanova koji bi se iznajmljivali.
     Iz estetskih razloga dom je trebao imati tri kule, dvije sa strane i jednu u sredini.

No comments: