Tuesday, 10 November 2009

Renovacion espiritual - en idioma croata

DUHOVNA OBNOVA NA TEHARU

Duhovnu Obnovu će predvoditi Fra Zlatko Špehar, Župnik Hrvatske Katoličke Zupe Blaženog Kardinala Alojzija Stepnica u Salzburgu u Austriji, bivši Gvardijan Vukovarski.

PETAK 13/11/09: Prvi dio Duhovne Obnove. Početak u 18 sali. Predavanje, Sveta Krunica, Sveta Misa.

SUBOTA 14/11/09: Drugi dio. Početak u 9 sati ujutro. Duhovna obnova će trajati cijeli dan. Poslije podne, mogućnost za Svetu Ispovijed. Sudjelovat će također naš Fra Šandro Longin.

NEDJELJA 15/11/09: U 10:3o sati mogućnost za Svetu Ispovijed.Misa u 11 Sati.

Fra Zlatko Špehar, rođen 1953. u Novoj Gradiški, od oca Milana Špehara, pričuvnog časnika HV i Ankice Vlainić-Zapoljska. Osnovnu škotu pohada u Brđanima i Adžamovcima, gimnaziju "Mater et Magistra" u Samoboru, filozofiju na Trsatu, teologiju na papinskom Lateranskom sveučilištu u Asizu i Rimu. Posljediplomski studij iz moraine teolog je i franjevačke duhovnosti nastavlja u Zagrebu i završava u Beču. Za svećenika franjevca zaređen je 1979. u Asizu, kapelan je u Vukovaru, Osijeku i Virovitici. Od 1983. do 1999. vodi Hrvatsku katoličku misiju u St. Poltenu u Austriji. Dugogodišnji je ravnatelj ureda za strance u Austriji (1991. — 1999.), organizator pomoći Hrvatskoj i BiH (1991. — 1999.). Nositelj Zlatnog križa za mir i jedinstvo Europe (1990.), odlikovanja Danice Hrvatska s likom Katarine Zrinski (2004.), medalje Grada Vukovara (2006).

Aktivni je sudionik na europskim i međunarodnim kongresima "Justitia et Pax" i član je Međunarodne komisije za Ijudska prava "Familia franciscana" pri O.U.N. Od 1999. g. imenovan je gvardijanom u vukovarskom franjevačkom samostanu. Od svoga dolaska u Vukovar, organizatorom je nacionalne i međunarodne pomoći povratnicima u Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju putem Caritasa, i vodi obnovu Franjevačkog samostana i crkve Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Svojim nastupima u hrvatskim i internacionalnim medijima, stručnim predavanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, širi istinu o Hrvatskoj i zauzima se za njeziri međunarodni ugled. U Hrvatskoj zauzima se za zaštitu prava branite!ja i njihovih obitelji i povratnika, posebno u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Gradu Vukovaru od Hrvatska Vlade je imenovan državnim savjetnikom za razvoj i obnovu Vukovara. Radio je na programu resocijalizacije djece i mladih, vukovarske škole nenasilnog mira, te je u tu svrhu organizirao izgradnju Pastoralnog centra "Sv. Bono" u Vukovaru čiju su izgradnju financirali hrvatski iseljenici. Dan danas Župnik je Hrvatska Katoličke Župe u Salzburgu.
- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -


Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: