Friday, 30 September 2016

Povratak u Panoniju - The Return to Pannonia, a poem by Zlatko Tomicic - JCS 21

ZLATKO TOMIČIĆ, A SELECTION OF POEMS
TRANSLATED BY S. B., ANTUN NIZETEO, HILDA PRPIĆ and G. MARVIN TATUM
POVRATAK U PANONIJU

THE RETURN TO PANNONIA[1]

Kad se vratim u šume
na obali niskih rijeka,
u raž i u rumen,
u potoke, u svirale,
u šaš i u oči srne,
prolazeći bosanske planine,
u hiperborejsku Panoniju,
kad se vratim
u blato i u maglu,
u mrs i u močvare,
u ravan, u žito i slamu;
kad ostavim: andjele s glazbalima
i s cvijećem na srcu,
gola bića koja su živjela
u kamenu,
kad napustim:
grb dvije ruže,
srušeni mlin za masline,
grivu konja plamenog
koji me vzdio u noćima odricanja,
pelin koji se povija na vjetru
iznad krvave Krbave,
klas i kosu
izvan zemlje bez rodjenog daba;

When I return to the woods
by the low rivers,
in the rye and the crimson,
in the streams, in the reeds,
in the bulrushes and in the eyes of the deer,
passing through the Bosnian mountains,
toward hyperborean Pannonia,
when I return
in mud and in fog,
in the reeds and in the swamps,
in the plains, in the corn and the straw;
when I leave behind the angels with their instruments
and with flowers in their hearts,
the naked beings which lived
in the rock,
when I leave behind:
the coat of arms of the two roses,
the ruined olive mill,
the horse with the fiery mane
that saw me in the nights of self-denial,
the wormwood bending from the wind
above the bloody Krbava,
the spike and the scythe
outside the breathless earth;

kad podjem na put u sjećanju
na oštric u gorčini gladne mladosti,
na uzvišen šum vjetra u borovima,
na planet Merkur što se sja pokraj sunca,
na tugu tajnovitu
davnog ratnika.
Kad odem s mjesta na obali Hrvatskog mora
gdje stajale
tijelo istrulo svetog Donata
na trgu rimskom
s nadgrobnim biljezima
bojovnika i ljubavnika,
nepokornog grada kralja Stjepana
u kojem biljeg stoji smrti Kotromanićeve — pokraj sina Tvrtka i Vuka;
kad ostavim Časku i Nin:
svijet će sjati u očima živih
kao u ratnika trojanskih.

when I set out recalling in my memory
the sharp rock in a hungry youth's bitterness,
the sublime rustle of the wind in the pines,
the planet Mercury shining near to the sun,
the mysterious sadness
of the ancient warrior.
When I leave the town on the shore of the Croatian sea where the decomposed body of Saint Donatus stood
on the Roman square
with the sepulchral epitaphs
of combatants and lovers,
of the disobedient city of King Stephan
where still there stands the sign of the death of Kotromanić—
close by his son Tvrtko and Vuk;
when I leave Časku and Nin[2]:
The world will shine in the eyes of the living
like in those of the Trojan warriors.

NIZETEO & TATUM

No comments: