Saturday, 21 October 2017

045 Bibliographia Croatica - Argentina

045 Bibliographia Croatica - Argentina

THE TRUTH ABOUT CROATIA. Yugoslavia - the opressor of human rights and nation. (Istina o Hrvatskoj. Jugoslavija kršitelj Ijudskih i narodnih prava). BA, (bez oznake godine). Str. 32. Izd.: Zajednica hrvatskih ustanova u Južnoj Americi.
FREIHEIT UND SELBSTBESTIMMUNGSRECHT AUCH FOR KROATIEN. (Sloboda i pravo Hrvatske na samoodređenje). BA, 1964. Str. 44. Izd.,: HIS HOPa.
AL AIRE LIBRE. (Pod vedrim nebom). Šapirografirani listić Tajništva za šport Društva hrvatskih katoličkih sveučilištaraca u Buenos Airesu. lzišla 3 broja g. 1985. Ur.: Mirko Hasenay.
BOLETIN. Asociación de profesionales y empresarios argentino-croatas. (Bilten argentinsko-hrvatskog društva profesionalaca i privrednika). Povremeni list. Slikoumn. Počeo izlaziti 1987. Do konca 1988. izišla 3 broja. God. 19$9. nije se pojavio. Ur.: Silvio Rajman. - Argentinsko-hrvatsko društvo profesionalaca iprivrednika tvore, uglavnom, sinovi Hrvata rođeni u Argentini.
CROATIA PRESS. BA, Str. 20. Sap. lzd.: Mate Luketa. Dijeljeno poklisarstvima, konzulatima i novinama. DPNBMU.


No comments: