Saturday, 21 October 2017

043 Bibliographia Croatica - Argentina

043 Bibliographia Croatica - Argentina

MEMORANDUM. Sobre la política de la opresión nacional en la República Federal de Yugoslavia. (Memorandum o politici nacionalnog ugnjetavanja u Narodnoj Republici Jugoslaviji). BA, 1961. Str. 9. Izd.: Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut.
PINTOS, O.: YUGOSLAVIA DE HOY. (Današnja Jugoslavija). BA. God. nije oznacena. Str. 20. lzd.: Časopis "Izbor". Kasnije prevedeno na engleski s uvodom John F. Stewarta.
VITAIČ-JAKAŠA, Ante: RESEÑA HISTORICA. LUCHA DEL PUEBLO CROATA POR SU INDEPENDENCIA. (Borba hrvatskog naroda za nezavisnost. Povijesni pregled). BA, 1961. Str. 10. Izd.: Hrvatski demokratski odbor.
VLAHO, Vjekoslav: NUEVA TAQUIGRAFIA.(Nova takigrafija). BA, 1951. BDP.
MOVIMIENTO LIBERTADOR CROATA; ¡ACUSAMOS A TITO! Un llamado a la opinión pública democrática latinoamericana. (Hrvatski oslobodilački pokret: Optužujemo Tita! Poziv Iatinskoameričkom demokratskom javnom mišljenju). BA, kolovoz 1963. Str. 4. Poziv upućen povodom Titova posjeta nekim latinskoameričkim državama. Potpisnici: Stjepan Hefer i više dužnosnika HOP-a.

No comments: