Saturday, 21 October 2017

042 Bibliographia Croatica - Argentina

042 Bibliographia Croatica - Argentina

ETEROVIĆ, Mirko: VIRGILIO, EL FORJADOR DEL ESPIRITU OCCIDENTAL. (Virgil, oblikovatelj zapadnjačkog duha). Córdoba, 1982. Str. 32. Izd.: Državno sveučilište u Cordobi.
GRASSI de PUŠKOVIĆ, María Julia: CROACIA. (Hrvatska). Paraná, bez oznake godine. Str. 16. Izd.: Hrvatsko društvo "Kralj Tom¡slav".
HISTORIOGRAFIA DE CROACIA. Boletín editado como adhesión al cuarto centenario de Córdoba por el Congreso de juventudes croatas de la Argentina.(Historiografija Hrvatske. Bilten koji je hrvatska mladež u Argentini izdala kao znak sudjelovanja u 400-obljetnici Cordobe). God 1972. Str. 18.
KORSKY, Ivo: TITO. BA, 1953. Str. 16. Izd.: ARC.
LOVRIC, Wenceslao: LA VIDA DEL SOL. (Život Sunca). BA, 1948. Str. 32. Izd.: VN.

No comments: