Friday, 4 January 2013

Huellas Croatas - Buenos Aires - Centro Juvenil (Calle Pico)


ZACETNIKU I NEUMORNOM RADNIKU
U IZGRADNI OVOG DOMA
- FRA IVANU GAVRANU -
IZRAZAVANU JAVNU ZAHVALNOST I
PRIZNANKE NJEGOVI ODANI VJERNICI
BUENOS AIRES, 24. OZUJKA 2001,


No comments: