Thursday, 30 June 2016

4. Ekonomske i poduzetničke teme - Susret poduzetnika - Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016.


"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."
Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.


ZAKLJUČCI RADNOG POVJERENSTAVA:
Ekonomske i poduzetničke teme - Susret poduzetnika

a) Radit će se na formiranju i upravljanju mehanizma virtualne integracije poslova u regiji nazvanoj Poslovna mreža hrvatske Diaspore (PMHD)/Red de negocios de diaspora croata/Business Network od Croatian Diaspore.

b) Predmet PMHD će omogućiti razvoj trgovine između poduzeća i poduzetnika hrvatske južnoameričke diaspore, koliko regionalno toliko I sa Hrvatskom, nudeći poduzećima prednost jedinog regionalnog kontakta s vladinom podrškom. Osim toga postojat će portal gdje će se objavljivati veliki projekti svake zemlje koji se budu mogli smatrati kao prigoda za bilateralne poslove između zemlje potražiteljice i Republike Hrvatske.

c) Bilateralne komore razvijat će normalno svoje djelatnosti potencirajući svoju mrežu kontakata integracijom sa PMHD.

http://www.studiacroatica.org/2016/diaspora_sud/4_hr_gospodarstvo.htmNo comments: