Wednesday, 31 March 2010

Becas para estudiar en Croacia - Formulario de solicitud en croata

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 
PRIJAVNI OBRAZAC
za pohađanje tečaja hrvatskog jezika za akademsku godinu 2010./2011.
 1. Osobni podaci:

1.1. Ime ……………………………………………………………………………………………………..

1.2. Prezime …………………………………………………………………………………………………

1.3. Datum i mjesto rođenja ………………………………………………………………………………

1.4. Država rođenja …………………………………………… Državljanstvo ……………………………
1.5. Spol     M   Ž 

1.6.       Broj putovnice ……………………………………………………………………………………………

1.7. Podaci o dosadašnjem školovanju (zaokružiti): a) srednja škola
                                          b) viša škola
                                          c) visoka škola

 1. Adresa stalnog prebivališta:

  1. Ulica ………………………………………………………………………………………………………

  1. Broj…………………….

  1. Mjesto ……………………………………………………………………………………………………..

  1. Poštanski broj ……………………………………………………………………………………………..

  1. Država …………………………………………………………………………………………………….

  1. Telefon …………………………………………………………………………………………………….

  1. E-mail adresa: …………………………………………………………………………………………….


 1. Motivi za prijavu: ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Broj semestara koji želite pohađati (odabrati jednu opciju)
  1. jedan semestar
  1. zimski semestar (4. listopada 2010.- 28. siječnja 2011.)
  1. ljetni semestar    (28. veljače 2011.- 10. lipnja 2011.)

  2) dva semestra (listopad 2010.— lipanj 2011.) 
5. Prijava za smještaj u studentskom domu* (samo za polaznike do 30 godina starosti)
5.1. Želim koristiti smještaj u studentskom domu
      1) DA
                (zaokružiti)
  1. NE

  *mjesečna cijena u studentskom domu iznosi oko 300 kn 
5.2. Adresa u Republici Hrvatskoj za polaznike koji NE KORISTE smještaj u studentskom domu 
      ……………………………………………………………………………………………………………

6. Pitanja za kandidate koji su ranije pohađali tečaj
  1.      Koliko ste semestara završili?

  1 2 3 4       (zaokružiti)
  1.        Kada ste pohađali tečaj?

     …………………………………..
  1.        Tko je snosio troškove tečaja?

  …………………………………..  
Datum……………………………………..    Potpis……………………………………


PRILOZI UZ PRIJAVU: (zaokružiti priloženo) 
 1. popunjen prijavni obrazac
 2. preslika putovnice
 3. pisani dokaz o hrvatskom podrijetlu (bilo koji javni dokument kandidata ili jednog od roditelja ili predaka iz kojeg je razvidan navedeni status)
  4. kratki životopis
  _______________________________________________________________________________________
Važna napomena: Prijavni obrazac popunite na računalu ili pisaćem stroju. Nepotpune, netočne, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Javni poziv.
Za dodatne informacije, možete se obratiti  na +385 1 4896 320, 4896 304 radnim danom od 9.00 do 16.00 sati te na
e-mail adresu croaticum@mvpei.hr . 
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 ● 10000 Zagreb ● Republika Hrvatska ● www.mvpei.hr

- - - - - - - - - - - - - - - Aviso - - - - - - Advertisement - - - - - Oglas- - - - - - - - - - - - - -

Servicios jurídicos – Traducciones – Propiedades inmuebles – Bienes raíces –Sucesiones – Poderes – Inscripción de propiedades – Contratos – Testamentos

Legal services: Civil and commercial – Translations – Real Estate – Probate Proceedings – Powers of Attorney – Property registration – Contracts – Wills

Pravne usluge – Prijevodi – Nekretnine – Ostavinski postupci – Punomoći – Upis pravo vlasništva – Ugovori– Oporuke

Dra. Adriana Smajic – Abogada y Traductora pública de idioma croata – Attorney at Law – Odvjetnica – Abogado croata – Traductor croata http://www.adrianasmajic.blogspot.com/  adriana.smajic@gmail.com

Joza Vrljicak – Master in Economics (Concordia U, Montreal) joza.vrljicak@gmail.com

(+54-11) 4811-8706 (+54-911) 6564-9585 (+54-911) 5112-0000

No comments: