Monday, 11 April 2016

Cerámica Contemporánea Croata en Argentina - Avellaneda


Uvod
SUVREMENA HRVATSKA KERAMIKA je okosna izložba 3.Hrvatskog triennala keramike, čiji je cilj prikaz recentnih keramičkih djela hrvatskih umjetnika u više hrvatskih i europskih gradova. Uz informativnu svrhu njena je nakana širenje bogatije i dugotrajnije međunarodne umjetničke suradnje.
Za prezentaciju ovakve izložbe zainteresirani su Nove i Trst (Italija), Barcelona (Španjolska), Bihać (BiH), Sevnica (Slovenija), Ohrid (Makedonija), Olsztyn (Poljska) i Argentina. Izložba će biti prikazana u: Zagrebu, Puli, Svetom Križu Začretje, Bjelovaru, Vukovaru, Šibeniku, Virovitici, Lovranu, Našicama i Krapini ove i slijedeće godine.
Ovi pozivi su iznenađenje samo za neupućene. Još od vremena Hinka Jühna, utemeljitelja hrvatske umjetničke keramike, nagrade na EXPO-u u Parizu 1937., poziva za nastup na prvim međunarodnim izdanjima Faenze 1964. i 1965., poziva u Cerviju 1967. velikog ugleda postignutog Svjetskim triennalima male keramike od 1984. do 1997., te međunarodnih triennala tanjura, pehara i vaza za cvijeće do izložbi MIKS i Keramika Rijeka i poglavito Svjetske izložbe male i minijaturne keramike LILLIPUT CERAMICS, trajno su obilježili Hrvatsku kao značajan centar umjetničke keramike ( uostalom Picasso je počeo raditi keramiku tek 1946.) i jedinu svjetsku izložbenu destinaciju u kojoj se od 2000. svake godine održava barem jedna međunarodna izložba umjetničke keramike. Kako su pak, ulaskom Hrvatske 1. srpnja 2013. u Europsku Uniju nestale brojne administrativno carinske zapreke, to se hrvatskoj umjetničkoj keramici širom otvaraju barem europska vrata, makar bi uz minimum mudrosti i druga mogla biti otvorena.
Odabir djela izvršio je međunarodni žiri sastavljen od 28 članova poznatih kao erudita, naglašenog vizualno- estetskog senzibiliteta, te eksperata za likovnu umjetnost i umjetničku keramiku. Prigodom selekcioniranja korišten je sustav personalizirane pozitivne selekcije. Uostalom, takav se način žiriranja, na 2. Hrvatskom triennalu keramike, pokazao potpuno opravdanim, jer osim jedne objektivne prosudbe, ovako sazdani žiri pridonosi kvaliteti i međunarodnom ugledu izložbe.
Hanibal Salvaro

Žiri izložbe Suvremena hrvatska keramika
Jury of the Contemporary Croatian Ceramics exhibition

01.  Eduardo Andaluz (Argentina), akademski keramičar, član Međunarodne akademije za keramiku / Academic Ceramist, member of International Academy of Ceramics
02.  Dr. Robert Bell (Australia), viši kurator dekorativnih umjetnosti i dizajna u Nacionalnoj galeriji Australije u Camberri i član Međunarodne akademije za keramiku / Senior Curator Decorative Arts and Design, National Gallery of Australia, Camberra, member of International Academy of Ceramics
03.  Dragica Čadež Lapajne (Slovenia), ak. kipar, profesor emeritus (zaslužni redoviti profesor) Ljubljanskog sveučilišta, osnivač Međunarodnog triennala keramike UNICUM, Ljubljana, Slovenija / Academic Sculptor, Professor Emeritus (deserving tenured professor) at University of Ljubljana, founder of International Triiennial of Ceramics UNICUM in Ljubljana, Slovenia
04.  Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik Gradskog muzeja Vukovar / Museum Advisor for City of Vukovar Museum
05.  Zlatko Kauzlarić Atač, ak.slikar, profesor Sveučilišta u Zagrebu na Akademiji likovnih umjetnosti. Bivši dekan ALU Zagreb / Academic Painter, Professor & former Dean at the Academy of Fine Arts, University of Zagreb
06.  Maria Teresa Kuczynska (Poland), ak. keramičar, laureat Faenze 1980, članica Međunarodne akademije za keramiku u Ženevi i pročelnica Komiteta za znanost, obrazovanje, kulturu i sport, Vlade Vojvodstva Pomeranije (Poljska) / Academic Ceramist, Faenza 1980 Laureate, member of International Academy of Ceramics, member of Local Government  of Pomerania (Poland) as a Chairperson of the Science, Education, Culture and Sports Committee.
07.  Burcu Öztürk Karabey (Turkey), ak. keramičar, profesor keramike na sveučilištu Hacettepe u Ankari / Academic Ceramist, Professor of Ceramics at the Hacettepe University of Ankara.
08.  Mihaela Kulej, ravnateljica/kustosica Gradskog muzeja Virovitica / Principal/Curator of the City of Virovitica Museum  
09.  Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice / Principal of Našice Heritage Museum
10.  Akademik Tonko Maroević, likovni kritičar (Zagreb) / Art Critic (Zagreb)
11.  Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti, ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar / Master of Architecture and art historian, Principal of City of Bjelovar Museum
12.  Mladen Milotić, slikar i grafičar, voditelj galerije Milotić, Pula / Painter and Graphic Artist, Coordinator of Milotić gallery, Pula
13.  Arh. Ljubomir Miščević , profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  / Professor at the Faculty of Architecture, University of Zagreb
14.  Antonija Modrušan, akad. slikar, voditeljica galerije sv. Krševan, Šibenik / Academic Painter, Coordinator of Saint Krševan gallery, Šibenik
15.  Michael Moore, akademski keramičar, profesor suvremene primijenjene umjetnosti na sveučilištu u Belfastu (Sjeverna Irska), član Upravnog odbora Međunarodne akademije za keramiku / Head of Centre for Applied Art & Research Reader in Contemporary Applied Art, University of Ulster, Belfast School of Art and Design (Northern Ireland), Honourary Treasurer and member of the Executive Council of the International Academy of Ceramics
16.  Shyqri Nimani, akad. grafičar, bivši dekan ALU Priština  (Kosovo) / academic graphic artist, former Dean of the Academy of Fine Arts in Prishtina (Kosovo)
17.  Tonko Ninić (Zagreb), kolekcionar, violinist Zagrebačkih solista i bivši dekan Zagrebačkog konzervatorija / Collectionaire, Violinist for the Zagreb Solists, former Dean of the Zagreb Conservatorioum
18.  Zrinka Pillauer Marić (Zagreb), povjesničarka umjetnosti, voditeljica galerije Zvonimir u mirovini / Historian of art, Coordinator of Zvonimir gallery, retired
19.  Mirna Reiser, voditeljica galerije Mala, Zagreb / Coordinator of Mala gallery, Zagreb
20.  Dr. Danijel Režek, kolekcionar , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora INGRE (Zagreb) / Collectionaire, Vice President of INGRA Board of Advisors
21.  Emili Sempere Frrandiz (Spain), likovni kritičar, urednik časopisa TerrArt, Barcelona, član Upravnog odbora Međunarodne akademije za keramiku / Art Critic, Magazin Editor for Terrart, Barcelona, and Member of Commeetee of International Academy of Ceramics.
22.  Predrag Spasojević, voditelj galerije Laurus, Lovran / Coordinator of Laurus gallery, Lovran, Croatia
23.  Enrico Stropparo (Italy), akademski likovni umjetnik, laureat Faenze 1979. / Academic Fine Artist, Faenza 1979 Laurate
24.  Bojana Švertasek (Zagreb), akad. kipar, magistar art i profesor keramike u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu / Academic Sculptor, Master of Fine Arts, Teacher of Ceramics at the School of Applied Arts and Design in Zagreb
25.  Annika Teder (Estonia), akad. keramičar, profesor keramike na Sveučilištu u Tallinu (Estonija), članica Međunarodne akademije za keramiku / Academic Ceramist, Professor of Ceramics at the University of Tallin (Estonia), member of International Academic of Ceramics
26.  Rimas VisGirda (USA), sveučilišni profesor keramike u mirovini, član Međunarodne akademije za keramiku, član Nacionalnog savjeta za edukaciju ukjetnosti keramike (NCECA), član Lončarskog savjeta Američke udruge keramičara / University Professor of Ceramics – retired, member of International Academy of Ceramics (IAC), member of National Council on Education for the Ceramic Arts (NCECA), member of Potters Council, American Ceramics Society
27.  Barbara Vujanović, kustos Atelijera Meštrović u Zagrebu i likovni kritičar / curator of the Meštrović atelier in Zagreb, Art Critic
28.  Josip Zanki (Zadar), akademski slikar, profesor Sveučilišta u Zadru i predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnosti u Zagrebu / Academic Painter, Professor at the University of Zadar, and President of the Croatian Association of Fine Arts
No comments: