Wednesday, 26 November 2014

067 - Školstvo i hrvatski jezik – neriješeni hrvatski problemi u Republici Austriji

067 - Školstvo i hrvatski jezik – neriješeni hrvatski problemi u Republici Austriji

Marko Lukenda
(Zagreb)

Socijalna mobilnost nekog naroda najčešće je prouzročena teškim političko-gospodarstvenim prilikama, neprihvatljivim do mjere koja potiče napuštanje matice zemlje. Unatoč takvu pragmatičnom cilju istodobno se nastoji očuvati, bolje reći ne izgubiti, narodni identitet, posebno u jeziku, pri čemu ključnu ulogu ima škola. Na odnosu jezik – škola temelji se fenomen iseljeničke kulture u zemlji primateljici.

Povijest iseljeništva paralelna je s nacionalnom poviješću, odakle se u svakom segmentu iseljeništva kao društvene činjenice pojavljuju istovjetni problemi, slična rješenja, gotovo opća mjesta, kao što su: odnos iseljeništvo – zemlja matica, zemlja primateljica – iseljeništvo, politički odnosi tih dviju zemalja, nositelji kulturnih i obrazovnih akcija (svećenici, učitelji), organiziranje škola, problem dvojezičnosti u nastavi.

Iako nas dijeli nekoliko stoljeća od vala iseljavanja pred otomanskom navalom, od kojih je najpoznatije preseljenje zajednice gradišćanskih Hrvata, naći ćemo iste prijelomne točke i slična rješenja. U ovome se radu uspoređuje jezično-kulturni model borbe gradišćanskih Hrvata i hrvatskih iseljenika u Republici Austriji.

S obzirom na vremenski raspon i neke nacionalne posebnosti, usporedba će mjestimično biti ograničena. I učitelji i kulturni radnici redovito su u novodobnoj povijesti bili delegirani iz redova vladajuće stranke ili klase, što je posljedično sužavalo slobodu djelovanja.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: